Museumkaart Website Analysis

Museumkaart.Nl

Rank: unknown
Content Type: text/html; charset=UTF-8
KEYWORDS: ,DotNetNuke,DNN
GENERATOR: DotNetNuke
ROBOTS: INDEX, FOLLOW
google site verification: ocM700ocfYH5rG7koZ5pwrFKQnR9Bqxvh1tpIe0dqSU
viewport: width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1

Ads analysis

Title attribute

 • Menu
 • Terug naar de homepage
 • Zoeken
 • Mijn Museumkaart
 • Museumkaart Weekly
 • Museumkids
 • Similar Website

   Website Content & Js Analysis

                       
   	Home
   				(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
   				new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
   				j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=
   				'//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);
   				})(window,document,'script','dataLayer','GTM-WDK2KX');
   //
   //
     (function ($) {
       $(function () {
         var extensionMethods = {
           querystring: (function () {
             return {
               get: function (param) {
                 return $.query.get(param);
               }
             };
           })(),
           spinner: (function () {
             return function () {
               var x = {
                 spin: function (container) {
                 },
                 stop: function () { }
               };
               return x;
             };
           })(),
           messenger: (function () {
             var current;
             return {
               error: function (message, timeout) {
                 if ("undefined" === typeof timeout)
                   timeout = 3000;
                 if (0 === timeout)
                   timeout = "0";
                 toastr.clear(current);
                 current = toastr.error(message, '', { closeButton: true, timeOut: timeout, extendedTimeout: 0 });
               },
               success: function (message, useCloseButton) {
                 toastr.clear(current);
                 if (typeof useCloseButton == "undefined") {
                   useCloseButton = false;
                 }
                 var settings = { closeButton: useCloseButton };
                 if (useCloseButton)
                   $.extend(settings, { timeOut: "0" });
                 current = toastr.success(message, '', settings);
               },
               warning: function (message) {
                 if ("undefined" === typeof timeout)
                   timeout = 3000;
                 if (0 === timeout)
                   timeout = "0";
                 toastr.clear(current);
                 current = toastr.warning(message, '', { closeButton: true, timeOut: timeout, extendedTimeout: 0 });
               }
             };
           })(),
           trackPageView: function (gaPath) {
           }
         };
         var pages = {
           cookiebar: {
             placeholder: '#placeholder-cookiebar',
             controller: 'cookieBar',
             controllers: [ ]
           }
         };
         var application = $(document).jsmvc({
           logAjaxErrors: false,
           logenabled: true,
           paths: {
             controllers: '/DesktopModules/Icatt/CookieBar/CookieBar/Client.Controller/',
             views: '/DesktopModules/Icatt/CookieBar/CookieBar/Client.View/',
             models: ''
           },
           shared: {
             views: []
           },
           routes: {
           },
           pages: pages,
           page: 'cookiebar',
           controller: 'cookieBar',
           container: '',
           defaultModelFileName: '',
           start: function (app) {
             //show spinner before first step is loaded
             app.log('application startup =>start spinner');
             app.spinner().spin();
           },
           appnavigate: function (app) {
             app.log('application.appnavigate=>start spinner');
             app.spinner().spin();
           },
           renderComplete: function (app, context) {
             app.log('application.renderComplete=>stop spinner');
             if (!context.expired)
               app.spinner().stop();
           },
           modelLoadException: function (app) {
             app.log('application.modelLoadException=>stop spinner');
             app.spinner().stop();
           },
           unauthorized: function (app) {
             // app.navigate("login");
           },
           notfound: function (app) {
             // app.navigate("404");
           }
         });
         //add spinner feature to application obejct
         $.extend(application, extensionMethods);
         application.start({});
       });
     })(jQuery);
             Bestellentoegang tot meer dan
               400 musea
             Registrerenregistreren en foto
               uploaden
             Speciaalvoor kaarthouders
   		Museumtips kinderen t/m 12 jaar
   		Museumtips voor Museumkaarthouders
             Zoekeninspiratie voor
               museumbezoek
     Mijn Museumkaartinloggen
     (function($) {
       $(function() {
         if ($.cookie) {
           var val = $.cookie('mijnmk-bestel-formid');
           if (!val) return;
           var vals = val.split('_');
           if (vals.length > 1) {
             var aantal = vals[1];
             //$('#mijnmk-winkelmand').text(aantal);
             //$('#mobilecarticon').attr('data-total', aantal);
           }
           $(document).on('click', '.js-button-logoff', function() {
             $.removeCookie('mijnmk-bestel-formid');
           });
           $(document).on('click', '.mobilelogoff', function() {
             $.removeCookie('mijnmk-bestel-formid');
           });
         }
       });
     })(jQuery)
       Zoekwoord
       In de buurt van
       In provincie
             alle provincies
             Drenthe
             Flevoland
             Friesland
             Gelderland
             Groningen
             Limburg
             Noord-Brabant
             Noord-Holland
             Overijssel
             Utrecht
             Zeeland
             Zuid-Holland
       Wanneer
         

   Let op: controleer altijd de openingstijden van het museum dat je wilt bezoeken.

   Categorie beeldende kunst archeologie/historie cultuurhistorie natuurhistorie transport/technisch volkenkunde maritiem Faciliteiten rolstoeltoegankelijk museumwinkel museumcafé aanbevolen door kinderen laatste kans activiteiten link Museumkaart geldig Museumkaartacties verkooppunt Museumkaart alleen musea toon resultaten (function ($) { $(document).ready(function () { var provincieLookup = { D: 'DR', X: 'FL', G: 'GE', A: 'GR', K: 'LI', P: 'NB', L: 'NH', E: 'OV', M: 'UT', S: 'ZE', H: 'ZH', B: 'FR' }; var provinceValues = { 'alle provincies': '', 'Drenthe': 'NL_DR', 'Flevoland': 'NL_FL', 'Friesland': 'NL_FR', 'Gelderland': 'NL_GE', 'Groningen': 'NL_GR', 'Limburg': 'NL_LI', 'Noord-Brabant': 'NL_NB', 'Noord-Holland': 'NL_NH', 'Overijssel': 'NL_OV', 'Utrecht': 'NL_UT', 'Zeeland': 'NL_ZE', 'Zuid-Holland': 'NL_ZH' }; //Zweins ////////////// //Declartions var $city = $('#city'); var $cityHidden = $('#cityHidden'); var $distance = $('#distance'); var $province = $('#province'); var searchingForLocation = false; var themaValue = null; var showAllMembers = false; var cityValue = null; var cityName = null; var cityLabel = null; var longitude = null; var lattitude = null; var searchedCard = null; var distance = null; var $activiteitenCheckbox = null; //checkboxes ipv dropdown //var $toonMuseaCheckbox = null; //var $toonTentoonstellingenCheckbox = null; var plaatsen = null; var plaatsNaamIndex = null; var province = null; var musweekendFriday = '05-04-2014'; var musweekendSaturday = '06-04-2014'; var kidsProof = null; var $zoekbtn = $('.js-search-toggle').click(function () { getFunctie(); }); /////////////// //Local helpers function setCustumSelectValue(selector, value) { $(selector).val(value); //change custom selectbox to reflect change var $custOption = $(".custom-select-option:contains(" + value + ")"); //TODO create function on custum-select plugin that can be called to change value of select by code //ATTENTION uses hardcoded classnames that might change depending on custom-select intialization in app.js file var selectLabel = $custOption.parents('.menu-search-select').find('.custom-select-label'); selectLabel.text($custOption.text()); } function searchButtonClickHandler(event, delayed) { if (!delayed) delayed = 0; if (searchingForLocation && delayed < 200) { //Wait max 20 seconds until finished searching setTimeout(function () { searchButtonClickHandler(event, ++delayed); }, 100); return; } //event.preventDefault(); event.stopPropagation(); //thema search created for museumweekend var thema = ''; if (themaValue != null) thema = "&theme=" + themaValue; var allMembers = ""; if (showAllMembers) allMembers = "&allMembers=true"; var keyword = "keyword=" + $('#searchKeyword').val(); var city = ''; if (cityValue) city = "&city=" + encodeURIComponent(cityValue); var stad = "&cityName="; if (cityName) { cityName = cityName.replace(/'/g, "%27"); stad += encodeURIComponent(cityName); } var location = "&longitude=&lattitude="; distance = $distance.length > 0 ? $distance.val() : '10km'; distance = distance.substr(0, distance.length - 2); //trim 'km' from value if (longitude != null) location = "&longitude=" + encodeURIComponent(longitude) + "&lattitude=" + encodeURIComponent(lattitude) + "&distance=10"; // Distance fixed + distance; province = $province.val(); var provincefilter = province ? "&province=" + provinceValues[province] : ""; if ($('#museumweekendDaySunday').is(':checked') && $('#museumweekendDaySaturday').is(':checked')) { //both days $('#searchStartDate').val(musweekendFriday); $('#searchEndDate').val(musweekendSaturday); } else if (!$('#museumweekendDaySunday').is(':checked') && $('#museumweekendDaySaturday').is(':checked')) { //none checked $('#searchStartDate').val(musweekendFriday); $('#searchEndDate').val(musweekendFriday); } else if ($('#museumweekendDaySunday').is(':checked') && !$('#museumweekendDaySaturday').is(':checked')) { //just saturday $('#searchStartDate').val(musweekendSaturday); $('#searchEndDate').val(musweekendSaturday); } else if (!$('#museumweekendDaySunday').is(':checked') && !$('#museumweekendDaySaturday').is(':checked')) { //just friday $('#searchStartDate').val(''); $('#searchEndDate').val(''); } var startdate = "&startdate=" + encodeURIComponent($('#searchStartDate').val()); var enddate = "&enddate=" + encodeURIComponent($('#searchEndDate').val()); var $lastChanceCheckbox = $('#lastChance'); var lastChance = "&lastChance=" + ($lastChanceCheckbox.prop('checked') ? '1' : '0'); var type = "&type="; //var $kidsProofCheckbox = $('#kidsProof'); //kidsProof = "&kidsProof=" + ($kidsProofCheckbox.attr('checked') ? '1' : '0'); var $tentoonstellingDropdown = $("#tentoonstellingen"); var $cadeauCheckbox = $("input:checkbox[name=cardActions]"); if ($activiteitenCheckbox.prop('checked')) { type += "4"; } else if ($cadeauCheckbox.prop('checked')) { type += "3"; } else if ($toonMuseaCheckbox.prop('checked')) { type += "1"; } else { type += "-1"; } var museumkaart = "&card="; if ($("input:checkbox[name=museumkaart]").prop('checked')) { museumkaart += 1; } else { museumkaart += 0; } //var museumkaartActies = "&cadeau=" + $("input:checkbox[name=cardActions]").attr('checked'); var filters = "&filters="; var $filterSelectedCheckBoxes = $("input:checkbox[name=thema]:checked"); var filterCheckBoxesCount = $filterSelectedCheckBoxes.length; $filterSelectedCheckBoxes.each(function (index) { filters += encodeURIComponent($(this).val()); if (index != filterCheckBoxesCount - 1) { filters += ","; } }); //locatie gerelateerde faciliteiten var lFacilities = "&lFacilities="; var $filterSelectedFacilities = $("input:checkbox[name=facility]:checked"); var filterFacilitiesCount = $filterSelectedFacilities.length; $filterSelectedFacilities.each(function (index) { lFacilities += encodeURIComponent($(this).val()); if (index != filterFacilitiesCount - 1) { lFacilities += ","; } }); //museum gerelateerde faciliteiten var mFacilities = "&mFacilities="; if ($("#possibility-Children").prop('checked')) { mFacilities += $("#possibility-Children").val(); } else { mFacilities += ''; } kidsProof = "&kidsProof=" + ($("#possibility-Children").prop('checked') ? '1' : '0'); //datetype var datetype = "&datetype=" + $('.datedropdown .menu-search-select .custom-select-label').text(); var searchUrl = "/zoekresultaten?" + keyword + city + location + provincefilter + startdate + enddate + lastChance + filters + lFacilities + mFacilities + type + museumkaart + stad + datetype + thema + allMembers + kidsProof; $('#search').trigger('search', [searchUrl]); //TODO call treasury service directly if already in zoekresultaten pagina // if (window.location....) { // // } } // end function searchClickHandler function getSearchValues() { var searchValues = []; searchValues.push("woord: " + $("#searchKeyword").val()); searchValues.push("stad: " + $('#city').val()); searchValues.push("prov: " + $('#province').val()); searchValues.push("datum: " + getDateOffset($('#searchEndDate').add('#museumweekendDaySunday').add('#museumweekendDaySaturday'))); searchValues.push("cat: " + getFilterGaValues()); searchValues.push("fac: " + getFaciliteitenGaValues()); return searchValues.join("|"); } //calc difference in days from now function getDateOffset($dateElements) { var offsetDate; $dateElements.each(function() { var $element = $(this); if ($element.filter('input:checked').length > 0) { offsetDate = $element.val(); } else { offsetDate = $element.val(); } if (offsetDate) return false; }); if (offsetDate == "") { return ""; } var now = new Date(); if (!(offsetDate instanceof Date)) { var regEx = /(\d{2})-(\d{2})-(\d{4})/; var dateArray = regEx.exec(offsetDate); offsetDate = new Date( (dateArray[3]), (dateArray[2]) - 1, (dateArray[1]) ); } var day = 1000 * 60 * 60 * 24; if (offsetDate.getTime()) { return Math.ceil((offsetDate.getTime() - now.getTime()) / (day)); } else { return ""; } } function getFilterGaValues() { var filters = ""; var $filterSelectedCheckBoxes = $("input:checkbox[name=thema]:checked"); var filterCheckBoxesCount = $filterSelectedCheckBoxes.length; $filterSelectedCheckBoxes.each(function (index) { filters += $(this).val(); if (index != filterCheckBoxesCount - 1) { filters += ","; } }); return filters; } function getFaciliteitenGaValues() { //locatie gerelateerde faciliteiten var lFacilities = ""; var $filterSelectedFacilities = $("input:checkbox[name=facility]:checked"); $filterSelectedFacilities.each(function () { if ($(this).val() == "ItsSymbol") { lFacilities += "rolstoel" + ","; } if ($(this).val() == "Shop") { lFacilities += "winkel" + ","; } if ($(this).val() == "Coffee") { lFacilities += "cafe" + ","; } if ($(this).val() == "SellsMuseumkaart") { lFacilities += "verkooppunt" + ","; } }); if ($("input:checkbox[name=possibility]:checked").length > 0) { lFacilities += "aanbevolen door kinderen" + ","; lFacilities += "kidsProof" + ","; } if ($("input:checkbox[name=lastChance]:checked").length > 0) { lFacilities += "laatste kans" + ","; } if ($("input:checkbox[name=activiteiten]:checked").length > 0) { lFacilities += "activiteiten" + ","; } if ($("input:checkbox[name=museumkaart]:checked").length > 0) { lFacilities += "museumkaart geldig" + ","; } if ($("input:checkbox[name=cardActions]:checked").length > 0) { lFacilities += "museumkaart acties" + ","; } if ($("input:checkbox[name=toonMusea]:checked").length > 0) { lFacilities += "alleen musea" + ","; } //if ($("input:checkbox[name=kidsProof]:checked").length > 0) { // lFacilities += "kidsProof" + ","; //} } function setCity(item) { if (item == null) { cityValue = null; cityName = ''; cityLabel = ''; $city.val(''); $cityHidden.val(''); } else { cityValue = item.PlaatsId; //cityName = item.label; cityName = item.Plaatsnaam; cityLabel = buildCityLabel(item); $city.val(cityLabel); $cityHidden.val(cityValue); } } function initSearchFields() { $('#search').bind('click', searchButtonClickHandler); $('.menu-search input').on('keypress', function (e) { if (e.key === 'Enter') { e.preventDefault(); if ($(document.activeElement).attr('id') === 'city') { if ($(document.activeElement).hasClass('success')) { searchButtonClickHandler(e); } } else { searchButtonClickHandler(e); } } }); $('#search').googleAnalyticsEvent({ eventName: 'search', category: 'Zoekform', action: 'zoekSubmit', label: function () { return getSearchValues(); } }); $('#search').on('search', function (event, searchurl) { setTimeout('window.location = "' + searchurl + '"', 100); }); //bind searchform $('#searchKeyword').val(decodeURIComponent(GetUrlParameter('keyword'))); if (decodeURIComponent(GetUrlParameter('startdate')) == musweekendFriday) { $('#museumweekendDaySaturday').attr('checked', 'checked') } if (decodeURIComponent(GetUrlParameter('enddate')) == musweekendSaturday) { $('#museumweekendDaySunday').attr('checked', 'checked') } //city cityValue = decodeURIComponent(GetUrlParameter('city')); cityName = decodeURIComponent(GetUrlParameter('cityName')); longitude = decodeURIComponent(GetUrlParameter('longitude')); lattitude = decodeURIComponent(GetUrlParameter('lattitude')); distance = GetUrlParameter('distance'); if (distance) setCustumSelectValue('#distance', distance + 'km'); //provincie province = GetUrlParameter('province'); if (province) { var value; for (var provname in provinceValues) { if (provinceValues[provname] == province) { value = provname; break; } } if (value) setCustumSelectValue('#province', value); } //last chance var isLastChance = (GetUrlParameter("lastChance") == '1'); $('#lastChance').prop('checked', isLastChance); if (isLastChance) $('#searchEndDate').val(''); //kids Proof var isKidsProof = (GetUrlParameter("kidsProof") == '1'); $('#kidsProof').attr('checked', isKidsProof); var searchedFilters = decodeURIComponent(GetUrlParameter('filters')); var searchedFiltersList = searchedFilters.split(","); var $filterCheckBoxes = $("input:checkbox[name=thema]"); $filterCheckBoxes.each(function (index, item) { $(searchedFiltersList).each(function (filterIndex, filterItem) { if ($(item).val() == filterItem) { $(item).attr('checked', true); } }); }); //Location characteristics var searchedFacilities = decodeURIComponent(GetUrlParameter('lFacilities')); var searchedFacilitiesList = searchedFacilities.split(","); var $facilityCheckBoxes = $("input:checkbox[name=facility]"); $facilityCheckBoxes.each(function (index, item) { $(searchedFacilitiesList).each(function (filterIndex, filterItem) { if ($(item).val().indexOf(filterItem) >= 0 && filterItem != "") { $(item).attr('checked', true); } }); }); //MuseumListing characteristics var searchedmFacilities = decodeURIComponent(GetUrlParameter('mFacilities')); var searchedmFacilitiesList = searchedmFacilities.split(","); var $facilityMuseumCheckBoxes = $("input:checkbox[name=possibility]"); $facilityMuseumCheckBoxes.each(function (index, item) { $(searchedmFacilitiesList).each(function (filterIndex, filterItem) { if ($(item).val().indexOf(filterItem) >= 0 && filterItem != "") { $(item).attr('checked', true); } }); }); //Type var searchedType = decodeURIComponent(GetUrlParameter('type')); var $cardActionCheckbox = $("[name=cardActions]"); $activiteitenCheckbox = $("input:checkbox[name=activiteiten]"); $toonMuseaCheckbox = $("input:checkbox[name=toonMusea]"); switch (searchedType) { case '1': //laat alleen musea zien $toonMuseaCheckbox.prop('checked', true); $cardActionCheckbox.prop('checked', false); $activiteitenCheckbox.prop('checked', false); break; case '3': //cadeaukaarten $toonMuseaCheckbox.prop('checked', false); $cardActionCheckbox.prop('checked', true); $activiteitenCheckbox.prop('checked', false); break; case '4': //activiteiten $toonMuseaCheckbox.prop('checked', false); $cardActionCheckbox.prop('checked', false); $activiteitenCheckbox.prop('checked', true); break; default: $toonMuseaCheckbox.prop('checked', false); $cardActionCheckbox.prop('checked', false); $activiteitenCheckbox.prop('checked', false); } //Museumkaart searchedCard = decodeURIComponent(GetUrlParameter('card')); if (searchedCard == '1') { $("[name=museumkaart]").attr('checked', true); } else $("[name=museumkaart]").attr('checked', false); //datetype var datetype = decodeURIComponent(GetUrlParameter('datetype')); //console.log("-->"); $('#datetype').trigger("reset", [datetype]); if (datetype != '') { setCustumSelectValue('#datetype', datetype); if (datetype == "kies een datum") { $('.datefree').show(); }; } //Verkooppunt //form logic $('#searchEndDate').bind('change', function () { if ($(this).val() != '') { $('#lastChance').prop('checked', false); } }); $('#lastChance').bind('change', function () { if ($(this).attr('checked')) { $('#searchEndDate').val(''); } }); $toonMuseaCheckbox.bind('change', function () { if ($(this).attr("checked")) { $("[name=cardActions]").attr('checked', false); $("[name=activiteiten]").attr('checked', false); } }); $('[name=cardActions]').bind('change', function () { if ($(this).attr('checked')) { //setCustumSelectValue('#tentoonstellingen', 'laat alles zien'); $toonMuseaCheckbox.attr('checked', false); $("[name=activiteiten]").attr('checked', false); } }); $('[name=activiteiten]').bind('change', function () { if ($(this).attr('checked')) { //setCustumSelectValue('#tentoonstellingen', 'laat alles zien'); $toonMuseaCheckbox.attr('checked', false); $("[name=cardActions]").attr('checked', false); } }); } function buildCityLabel(item) { if (item.Plaatsnaam == item.Gemeentenaam) return item.Plaatsnaam; return item.Plaatsnaam + ", " + item.Gemeentenaam; } function cityAutocompleteDisplay(item) { return item.label + " (" + item.Gemeentenaam + ", " + provincieLookup[item.ProvincieCode] + ")"; } function stripCityLabel(label) { var komma = label.indexOf(","); if (komma > 0) return label.substr(0, komma); return label; } //Initialize search fields //////////////////////////// initSearchFields(); var getFunctie; ///////////////// //autocomplete op city veld var proxyLookup = new $.fn.plaatsService({ onInit: function (get) { getFunctie = function () { get({ query: '$select=ProvincieCode,Provincienaam,Gemeentenaam,Plaatsnaam,PlaatsId' }); getFunctie = function () { }; } }, onSuccess: function (a, b, c, d, e) { if ("undefined" !== typeof b) { plaatsen = {}; //store op PlaatsId plaatsNaamIndex = {}; //store op PlaatsNaam customPlaatsen = []; var results = b.d; for (var index = 0; index < results.length; index++) { var pl = results[index]; results[index].label = pl.Plaatsnaam; results[index].value = pl.PlaatsId; var customCity; if (pl.Plaatsnaam.indexOf("s-Gravenhage") > 0) { customCity = jQuery.extend(true, {}, pl); customPlaatsen.push(customCity); customPlaatsen[customPlaatsen.length - 1].label = "Den Haag"; customPlaatsen[customPlaatsen.length - 1].value = 9999999999; } if (pl.Plaatsnaam.indexOf("s-Hertogenbosch") > 0) { customCity = jQuery.extend(true, {}, pl); customPlaatsen.push(customCity); customPlaatsen[customPlaatsen.length - 1].label = "Den Bosch"; customPlaatsen[customPlaatsen.length - 1].value = 99999999999; } plaatsen[pl.PlaatsId] = pl; //TODO alleen gemeente + prov toevoegen bij dubbele namen // if (!plaatsNaamIndex[pl.Plaatsnaam]) { // var provIndex = {}; // var gemIndex = {}; // gemIndex[pl.GemeenteId] = pl; // provIndex[pl.ProvincieCode] = gemIndex; // plaatsNaamIndex[pl.Plaatsnaam] = provIndex; // pl.sameProv = false; // pl.sameName = false; // } else { // var provIx = plaatsNaamIndex[pl.Plaatsnaam]; // var gemIx = {}; // var sameProv = false; // if (!provIx[pl.ProvincieCode]) { // provIx[pl.ProvincieCode] = gemIx; // } else { // sameProv = true; // gemIx = provIx[pl.ProvincieCode]; // } // gemIx[pl.GemeenteId] = pl; // for (var prov in provIx) { // gemIx = provIx[prov]; // for (var gem in gemIx) { // var plObj = gemIx[gem]; // plObj.label = plObj.Plaatsnaam + " (" // } // } // } } for (index = 0; index < customPlaatsen.length; index++) { results.push(customPlaatsen[index]); } $city.autocomplete({ source: results, focus: function(event, ui) { setCity(ui.item); $('.ui-helper-hidden-accessible').hide(); return false; }, select: function(event, ui) { setCity(ui.item); $cityHidden.trigger('change'); $('.ui-helper-hidden-accessible').hide(); return false; }, position: { my: "left top", at: "left bottom", of: '#city', collision: "flip" }, appendTo: $city.parent(), messages: { noResults: '', results: function() {} }, create: function(event, ui){ $city.addClass('ui-city-autocomplete-created'); } }).data("ui-autocomplete")._renderItem = function (ul, item) { $('.ui-helper-hidden-accessible').hide(); return $("") .data("item.autocomplete", item) .append("" + cityAutocompleteDisplay(item) + "") .appendTo(ul); }; $city.autocomplete("widget").css('z-index','99999'); if (cityValue) { var plts = plaatsen[cityValue]; setCity(plts); } } } }); /////////////////////////// //Opzoeken coordinaten var proxyCoordinates = new $.fn.plaatsService({ onInit: function (get) { $city.change(function () { //afhandelen directe input textveld //wordt NIET getriggerd by een select mbv autocomplete, maar WEL na change $city.removeClass('error success'); var lookupValue = $city.val(); longitude = null; lattitude = null; setCity(null); if (0 < lookupValue.length) { //Opzoeken op naam var matches = []; var naam = stripCityLabel(lookupValue); for (var plaatsId in plaatsen) { if (plaatsen[plaatsId].Plaatsnaam.toLowerCase() == naam.toLowerCase()) { matches.push(plaatsen[plaatsId]); } } if (matches.length == 0) { $city.addClass('error'); return; } setCity(matches[0]); //Ophalen coordinaten get({ query: "$filter=PlaatsId eq " + cityValue }); } }); //$city and $cityHidden must BOTH trigger get of long/latt. $cityHidden.change(function () { longitude = null; lattitude = null; cityValue = $cityHidden.val(); if (0 < cityValue.length) { //Ophalen coordinaten get({ query: "$filter=PlaatsId eq " + cityValue }); } }); }, onBeforeSend: function () { cityLabel = $city.val(); $city.val('locatie opzoeken...'); searchingForLocation = true; }, onSuccess: function (a, b, c, d, e) { $city.val(cityLabel); if (a == null) { $city.addClass('error'); return; } $city.addClass('success'); longitude = a.AvgLengtegraad; lattitude = a.AvgBreedtegraad; }, onComplete: function () { $city.val(cityLabel); searchingForLocation = false; }, onError: function () { $city.addClass('error'); $city.val('opzoeken mislukt'); } }); var museumkaartSearchOnly = 'False'; if (museumkaartSearchOnly == 'True') { $('#card-1').prop('checked', true); $('#card-1').prop('disabled', 'disabled'); } }); })(jQuery);

   Museumkaart ontdekt

   Museum De Pont Tilburg

   Bekijk de video

   Wil jij ook onbeperkt toegang tot ruim 400 musea?

   Bestel hier direct je Museumkaart!

   Koop nu

   Ontdek de gaafste herfstuitjes met kids

   Ga naar Museumkids.nl

   Museumkaart past Gebruiksvoorwaarden aan.

   Spelenderwijs kennismaken met Nederlandse musea.

   Ben je op zoek naar inspiratie? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

   Laatste kans!Deze tentoonstellingen lopen binnen 3 weken af.

   Bekijk Museumaanbod (function($) { $(function() { var params = {}; $.fn.initTreasury({ serviceUrl: "/Services/SchatkamerService.svc/GetSchatkamerKaart?", fixedColumns: 0, moduleId: 420, queryKey: params.MuseumId, parameters: {}, showReclame: (false), vScroll: true, showNotFound: (params.showNotFound != "false"), }); }); $('#wrapper').css('width', $(window).width()); $(window).resize(function() { $('#wrapper').css('width', $(window).width()); }); })(jQuery); Colofon Over ons Contact Gebruiksvoorwaarden Privacy Disclaimer Veelgestelde vragen Volg ons op

   Follow Us